Chính sách sửa đổi và hoàn tiền

A – Dành cho dịch vụ thiết kế:

 I. Sửa đổi thiết kế:

  • Bước 1: Tiếp nhận thông tin yêu cầu sửa đổi thiết kế của khách hàng
  • Bước 2: Tiến hành chỉnh sửa theo yêu cầu khách hàng
  • Bước 3: Kiểm duyệt lại thiết kế:
  • + Thiết kế ok, chuyển cho khách hàng
  • + Thiết kế loại, quay lại quy trình 2.
  • Bước 5: Gửi thiết kế sửa đổi lại cho khách hàng.

II. Hoàn tiền:

Khi khách hàng nhận thiết kế mà cảm thấy không hài lòng với yêu cầu của mình đặt ra hoặc bên chúng tôi thấy không có khả năng hoàn thành thiết kế của khách hàng. Thì chúng tôi sẽ hoàn lại 100% tiền đặt cọc của khách hàng. Thanh toán vào tài khoản ngân hàng hoặc nhận tiền trực tiếp tại văn phòng của QDesign.vn (tuỳ theo chỉ định của khách hàng).

B – Dành cho dịch vụ chăm sóc, phát triển Fanpage, Website:

Khi khách hàng không hài lòng về yêu cầu của mình đặt ra hoặc bên chúng tôi thấy không có khả năng hoàn thành theo yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi sẽ tính phí những gì chúng tôi đã làm và cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Chi phí sẽ được khách hàng chuyển thêm hoặc chúng tôi hoàn trả dựa vào tiền đặt cọc của khách hàng. Thanh toán vào tài khoản ngân hàng hoặc nhận tiền trực tiếp tại văn phòng của QDesign.vn (tuỳ theo chỉ định của khách hàng).